Nabídka služeb

Neumíme zázraky, ale garantujeme Vám, že při správě a řešení pohledávek budeme nakládat s Vašimi pohledávkami jako s vlastními.

Nebudeme však řešit pohledávky, které jsou ze strany dlužníků rozporovány, u kterých je veden právní spor o oprávněnost a opodstatněnost pohledávky a které byly současně předány k řešení více subjektům.

Inkaso a vymáhání pohledávek

Představuje správu, vymáhání a řešení konkrétních pohledávek na základě uzavřené mandátní smlouvy.

Ceny služeb jsou odvislé zejména od stáří pohledávek, jejich četnosti a celkovému spravovanému objemu.

Při inkasu pohledávek nepožaduje naše společnost předem žádné zálohy a poplatky. Provize za naše činnosti se vypočítává ze skutečně inkasovaných prostředků. Náklady na inkaso jdou plně na vrub naší společnosti.

Hlavní výhody:
 • individuální přístup
 • časová flexibilita
 • absolutní loajalita vůči našim klientům
 • pohledávky nadále zůstávají v majetku našich klientů
Snahou naší společnosti při řešení ohrožených pohledávek je další zvyšování jejich bonity (hodnoty), a to například podpisem uznání závazků dlužníkem, zřízením zajištění zástavním právem, sjednání smluvních pokut, podpisem krycí blankosměnky, přípravou podkladů pro sepsání notářského či exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti apod.


Správa portfolia pohledávek

Naše společnost se dále zaměřuje na hromadné vymáhání a správu velkého počtu pohledávek za jednotlivými dlužníky.

Hlavní výhody:
 • technická, softwarová a personální připravenost naší společnosti
 • příprava, průběžné vedení a aktualizace podkladů a spisové dokumentace pro soudní vymáhání pohledávek, spolupráce s advokátními kancelářemi
 • příprava a předání pohledávek s exekučním titulem exekutorským úřadům
 • evidence a průběžná aktualizace databáze portfolií pohledávek

Odkup pohledávek

Naše společnost nabízí odkoupení Vašich pohledávek za dohodnutou cenu po předchozí provedené analýze. Posuzujeme zejména výši, stáří a právní stav pohledávek a bonitu dlužníků. Odkup je realizován na základě uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek.

Hlavní výhody:
 • jedná se o rychlé zpeněžení Vašich pohledávek
 • dojde ke zlepšení vašeho cash flow


Spolupráce při insolvenčním řízení

Naše společnost nabízí:
 • přípravu podkladů pro podání insolvenčních návrhů
 • zpracování a podání přihlášek k insolvenčnímu řízení
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • komunikace se soudy a insolvenčními správci





  (c) 2004 - 2010, Revolution Invest webdesign.brno